Strona 1
Zwykły wpis

Środki z dotacji przeznaczone dla firm

Dotacje dla firm są z pewnością istotnym źródłem finansowania wielu działań biznesowych, służą również zapewnieniu środków na bieżącą działalność firmy i jej dalszy rozwój. Z tego też względu, będąc przedsiębiorcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, warto zabiegać o dotacje dla firm (o czym również pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Aby móc je jednak uzyskać,  konieczne jest sporządzenie niezbędnego wniosku o dofinansowanie i dołączenie do niego planu biznesowego. Konstrukcja takiego biznes planu, stanowi najczęściej  analizę płynności finansowej danego przedsiębiorstwa wraz z opisem na przykład szczegółów wdrażania planowanej inwestycji, na którą chcemy uzyskać dofinansowanie. Czytaj dalej →

Zwykły wpis

Fundusze unijne dostępne w latach 2014-2020

 

Spora rzesza potencjalnych beneficjentów z niecierpliwością oczekuje na uruchomienie środków, umożliwiających pozyskiwanie funduszy unijnych na lata 2014-2020 (więcej: http://www.strategor.pl/). Jak pokazuje praktyka nie  można od razu skorzystać z wszystkich programów. Zapowiada się jednak iż rozpoczęty rok będzie bardzo rozwojowym czasem, jeśli chodzi o możliwości korzystania z nowych pieniędzy, jakie popłyną do nas z budżetu unijnego. Czytaj dalej →

Zwykły wpis

Warto skorzystać z pomocy w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Wiadomo, chyba każdy z nas chciałby otrzymać pieniądze z budżetu unijnego, trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że pozyskiwanie funduszy unijnych wbrew pozorom nie jest wcale takie proste (o czym także pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Wynika to przede wszystkim z tego, że procedury i wymogi formalne związane zarówno z przygotowaniem wniosku, jak i także z późniejszym przebrnięciem przez machinę biurokratyczną są dość zawiłe i skomplikowane dla „zwykłego zjadacza chleba”. Sytuacji tej na pewno nie ułatwia fakt, że nawet pozornie niewielka pomyłka może skutecznie zaprzepaścić nasze szanse na uzyskanie dofinansowania dla naszego przedsięwzięcia. Czytaj dalej →

Zwykły wpis

Zadbaj o to, co ci się należy

Na całym świecie, we wszystkich krajach rozwijających się coraz prężniej i dynamiczniej istnieje niezliczona ilość zorganizowanych w określonych strukturach firm, małych lub większych przedsiębiorstw czy innych jednostek gospodarczych, które dokładają starań, by ulokować się wśród innych firm na rynku w obszarze dziedziny działalności, stanowiącej ich specjalizację. Czytaj dalej →

Zwykły wpis

Przyznawanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych stanowi realną szansę na realizację wielu planów i inwestycji nie tylko przedsiębiorstwom i organizacjom działającym w charakterze non-profit. Dotacje unijne Poznań stanowią także dobry i skuteczny sposób na wspieranie pod względem finansowym indywidualnych inicjatyw osób fizycznych. Niezależnie od tego, jaki jest profil odbiorcy funduszy unijnych, procedura ubiegania się o przyznanie takich środków jest dość żmudna. Czytaj dalej →

Zwykły wpis

Przykazania tworzenia dobrego biznesplanu

Zasady opracowywania dobrego biznesplanu

Przy tworzeniu biznesplanu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad, których należy przestrzegać, aby zbudować solidne podstawy dobrego planu marketingowego. Dobry biznesplan cechuje się:

  1. długoterminowością – dokument jest przewidziany strategicznie na kilka lat w przód;
  2. gruntownością – analiza wszystkich istotnych aspektów dla rozwoju działalności, z uwzględnieniem zysków pochodzących ze sprzedaży, odbiorców, dostawców, poniesionych kosztów, dróg finansowania oraz struktur organizacyjno-kadrowych;
  3. adekwatnością oraz operatywnością – treści powinny znaleźć swoje zastosowanie w rzeczywistości;
  4. przejrzystością – dokumenty muszą być czytelne i zawierać jasno sprecyzowane zadania;  warunkiem osiągnięcia przejrzystości jest systematyczne przedstawianie danych, klarownej formy omawianych krok po kroku punktów zasadniczych, zestawieniom tabelarycznym, jak i graficznym czy też referowaniu w jednoznaczny sposób wniosków;
  5. umiarem treściowym – jeśli przewidujemy małe przedsięwzięcie dla małego przedsiębiorstwa, wystarczy kilkustronicowe objaśnienie projektu; w przypadku większych  i bardziej skomplikowanych inwestycji biznesplan może mieć kilkadziesiąt stron; jednakże żeby biznesplan był interesujący i przejrzysty dla odbiorcy, nie powinien on przekraczać 100 stron, wyłączając  załączniki;
  6. rzetelnością – kreowana strategia ewaluacji przedsiębiorstwa powinna być przeanalizowana chociaż przez jednego eksperta – to sprawi, że będzie bardziej wiarygodna;
  7. elastycznością – w dobrym biznesplanie można dokonać zmian w trakcie jego realizacji;
  8. odpowiednim sposobem kalkulacji – sukces biznesplanu gwarantuje także właściwy sposób prowadzenia obliczeń kosztów, przychodów oraz wyniku księgowego;
  9. nieprzewidywaniem  dodatkowych funduszy (rezerw) – pozwoli to na uniknięcie zafałszowania wyników finansowych;
  10. poufnością – dane pochodzące z biznesplanu powinny być poufne. Czytaj dalej →
Zwykły wpis

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Przykładowe narzędzia finansowe polityki regionalnej

Unia Europejska posługuje się różnymi rodzajami funduszy, między innymi takimi jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności (FS). Należy w tym miejscu nadmienić, że ten ostatni przewiduje w okresie 2007–2013 wzrost gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia we wszystkich obszarach Wspólnoty Europejskiej. Pozyskiwanie funduszy unijnych na te cele będzie możliwe dzięki EFRR, EFS oraz FS (więcej informacji: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Podstawowe+informacje/), które pochodzą z funduszy strukturalnych. Czytaj dalej →