Co powinno się znaleźć w rozliczeniu dotacji?

Rozliczanie projektów unijnych (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/) dla wielu przedsiębiorców wydaje się być bardzo trudne i obawiają się, że przeprowadzone zostanie ono przez nich w niewłaściwy sposób, co zaskutkuje koniecznością zwrotu części uzyskanych środków wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami.

Czym się kierować?

Autor zdjęcia: danielfoster437

Autor zdjęcia: danielfoster437

Podstawowymi elementami służącymi do właściwego rozliczania dotacji są :

  • zapisy umowy o udzielenie dofinansowania,
  • kwalifikowalność wydatków (pamiętać należy o tym, że każdy program operacyjny ma własny system zasad kwalifikowalności wydatków),
  • wnioski o płatność,
  • wnioski o zaliczkę,
  • monitoring realizacji inwestycji,
  •  informacja i promocja projektu,
  • archiwizacja dokumentacji projektowej. 

Pamiętać musimy również o tym, że wymagane są odrębne konta analityczne w systemie finansowo-księgowym (dla projektu realizowanego przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej konieczne jest prowadzenie odrębnej księgowości) i wyodrębnione do projektu konto bankowe. Najczęściej są to dwa konta:

  • konto to obsługi płatności zaliczkowych
  • a także konto do obsługi płatności refundacyjnych.
Comments are closed.