Co warto wiedzieć o planie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

Od dłuższego czasu można zaobserwować wciąż rosnące zainteresowanie dotacjami na tworzenie planów ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz płynącymi z tego korzyściami, dlatego teraz przedstawimy kilka istotnych informacji związanych z tym tematem.

Od dłuższego czasu można zaobserwować wciąż rosnące zainteresowanie dotacjami na tworzenie planów ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz płynącymi z tego korzyściami, dlatego teraz przedstawimy kilka istotnych informacji związanych z tym tematemW ramach konkursu na najlepszy projekt planu niskoemisyjnego można pozyskać 85% bezzwrotnego dofinansowania. Ponadto istnieje możliwość uzyskania przez petenta dodatkowych możliwości finansowania, typu środki zewnętrzne ulokowane w innych programach dotyczących efektywności energetycznej czy też remisji gazów cieplarnianych. Dlatego najmniejszy wkład osoby starającej się o pozyskanie funduszy będzie ustalony w wysokości wkładu własnego, wynoszącego 5%. Jest to całkowitym zaprzeczeniem zarzutów władz lokalnych, mówiących, że programy ekologiczne przerastają możliwości finansowania takich projektów, ponieważ koszt, który ponosi beneficjent, ma wahać się od około 2 do 3 tysięcy złotych. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że w okresie budżetowym 2014–2020 pojawi się sporo programów propagujących podnoszenie efektywności energetycznej przy jednoczesnej redukcji emisji.

W związku z tym będą faworyzowani ci beneficjenci, którzy chcą wcielić w życie plan gospodarki niskoemisyjnej (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Co ciekawe, programy dofinansowujące będą przeznaczane wyłącznie dla dysponentów takich planów. Wzmiankowany plan powinien obejmować także takie sektory, jak: transport publiczny, oświetlenie miejskie, ekologiczny system ociepleń budynków lub też produkcja energii. Ponadto dla każdego sektora istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe źródła wparcia, które przewidują programy ukierunkowane na :

  • transport publiczny – „Gazela”,
  • oświetlenie uliczne – „Sowa”,
  • termomodernizacja budynków – „Lemur”.

Jak widać, warto ubiegać się o dotację na wprowadzanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Comments are closed.