Dotacje – czy da się je jeszcze otrzymać?

Tysiące przedsiębiorców skorzystało już ze środków przyznawanych w ramach różnego rodzaju dotacji. Rekordziści pozyskali w ten sposób nawet 3,5 miliona złotych, choć są też i tacy, którym nie udało się zdobyć ani grosza. Jeśli nie chcesz należeć do tej drugiej grupy, zadbaj o to, by przejść przez wszystkie etapy przygotowywania wniosku w odpowiedni sposób.

Co zrobić, by pozyskać pieniądze z dotacji unijnych?

Środki z dotacji unijnych są nadal możliwe do pozyskania. Aby je jednak otrzymać należy:

  • posiadać rozeznanie gdzie można aplikować,
  • wiedzieć co dokładnie zawrzeć we wniosku,
  • wiedzieć jak trzeba przygotować dokumentację do konkursu.

Aby należycie przygotować wniosek należy ściśle podporządkować się wytycznym dotyczącym danych Programów, dbając o to, by informacje zawarte we wniosku były zweryfikowane i rzetelne. Koloryzowanie, które służyć miałoby temu, by pozyskać środki jest całkowicie pozbawione sensu. Komisja sprawdzająca wnioski przeprowadza, bowiem bardzo wnikliwą analizę nie ma, więc możliwości, by środki przyznane zostały na realizację przedsięwzięć, które nie mają realnych podstaw do odniesienia sukcesu rynkowego.

Środki przyznane… i co teraz?

Musimy zdawać sobie sprawę, że dotacje unijne są łatwe do skonsumowania, tylko wówczas, gdy posiadamy wiedzę o tym:

  • jak należy prowadzić projekt,
  • na co trzeba zwracać przy jego realizacji,
  • na co wydawać pieniądze przyznane w ramach dotacji,
  • w jaki sposób powinno wyglądać rozliczanie projektów unijnych (o czym więcej pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/) i jak rozliczać poszczególne wydatki,
  • jak przygotować się do jego kontroli projektu.

Gdy uda nam się zgromadzić taką wiedzę, otrzymanie dotacji nie jest jeszcze może w stu procentach zagwarantowane, ale z pewnością dużo bardziej prawdopodobne.

Środki do pozyskania na firmę

Jak podkreślają fachowcy, obecnie zaczynający się okres programowania jest ostatnim tak dużym budżetem, który przewidziany został dla naszego kraju przez Unię Europejską. Prawdopodobnie jest też ostatnim, w którym dostępne będą bezzwrotne dotacje przyznawane dla firm (więcej: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Skad-pieniadze-na-wlasny-biznes-w-2015-roku-7234588.html). Warto jednak wspomnieć o tym, że dofinansowanie udzielane ze środków unijnych to jedyna forma pozyskania kapitału na biznes.

Innymi rozwiązaniami są na przykład:

  • Fundusze Verture Capitals,
  • czy też środki, które rozdysponowują Aniołowie Biznesu.

Oczywiście to również ważne źródła kapitału dla biznesu, z których wielu przedsiębiorców korzysta, warto jednak wiedzieć, że w przeciwieństwie do bezzwrotnych dotacji, niosą one za sobą pewne konsekwencje związane z utratą części kontroli nad prowadzonym biznesem oraz uzyskiwanych z tego tytułu zysków. Możliwe jest również skorzystanie ze zwrotnych funduszy, w tym tych udzielanych na zasadach preferencyjnych – ich wadą jest jednak to, że środki te trzeba będzie jednak zwrócić w całości.

Comments are closed.