Dotacje dla przedsiębiorców

Jak zauważają analitycy prowadzący doradztwo finansowe poznań, obecny system przekazywania środków unijnych na projekty dla przedsiębiorców nie sprawdził się w praktyce. Obowiązująca mapa drogowa pomocy regionalnej obligowała przedsiębiorców bowiem do posiadania wkładu własnego na poziomie od 40 do 50 procent, który powinni mieć poświadczony przynajmniej promesą bankową. Oczekiwanie na tą drugą część, czyli dofinansowanie z funduszy unijnych, trwało nieraz długie miesiące, a przecież przedsiębiorca, jeżeli potrzebuje wsparcia finansowego na wdrożenie swojego innowacyjnego projektu, to potrzebuje go już teraz, w chwili obecnej, a nie za kilka miesięcy czy też rok.

Nowe produkty finansowe dla przedsiębiorców

Obecny system przekazywania środków unijnych na projekty dla przedsiębiorców nie sprawdził się w praktyce

Autor zdjęcia: Tomasz Stasiuk

Zaistniałą, dość trudną dla przedsiębiorców sytuację wykorzystały niektóre banki, wprowadzając swoje nowe produkty finansowane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Produkty te mogą być alternatywą i konkurencją dla oferowanych przez regionalne, publiczne instytucje dofinansowywane z funduszy unijnych, takie jak Fundusze Poręczeń Kredytowych czy też Fundusze Pożyczkowe. Tak powstały fundusze zalążkowe, fundusze VC (kilka słów więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Venture_capital), a także niskooprocentowane kredyty i łatwo dostępne pożyczki. Mogą to być też inne rozwiązania, na przykład efektywnie łączące zarówno dotacje, jak i kredyty – tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku kredytu technologicznego.

Comments are closed.