Fundusze strukturalne – studium wykonalności

Zgodnie ze słownikiem, określającym tematy związane z funduszami strukturalnymi, studium wykonalności, to studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, które służy do weryfikacji, czy dany projekt posiada dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom indywidualnych beneficjentów (więcej: http://galeriafengshui.pl/rozwoj-firmy-dzieki-dotacjom-unijnym/).

Studium wykonalności powinno stanowić plan projektuStudium wykonalności powinno stanowić plan projektu. Powinny znaleźć się w nim określone i w sposób krytyczny przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne danego wdrażania, czyli:

  • uwarunkowania handlowe,
  • uwarunkowania techniczne,
  • uwarunkowania ekonomiczne,
  • uwarunkowania instytucjonalne,
  • uwarunkowania społeczno – kulturowe,
  • uwarunkowania powiązane ze środowiskiem naturalnym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Można, więc stwierdzić, ze studium wykonalności (więcej informacji tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) pozwala na określenie rentowności nie tylko finansowej i ekonomicznej, co w rezultacie tworzy jasne uzasadnienie realizacji celu danego projektu.

Comments are closed.