Fundusze unijne

Jesteśmy właśnie w trakcie dysponowania środkami z budżetu unijnego na lata 2014-2020. Wiele wskazuje na to, że to ostatni tak hojny rok dla polskich przedsiębiorców i samorządów. To oni bowiem są największymi beneficjentami, mogącymi aktualnie skorzystać ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Jak podają źródła, na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach zostanie przeznaczonych łącznie aż 20 miliardów euro, nie warto więc zwlekać, tylko jak najszybciej przygotować wniosek i wziąć udział w konkursie. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że konkurencja jest tu bardzo ostra. Niestety, nie jest łatwo uzyskać dofinansowanie, nie oznacza to jednak, że nie jest to możliwe – wręcz przeciwnie. Warto jednak dołożyć starań, by wniosek i załączona dokumentacja była możliwie jak najlepiej opracowane, w czym pomóc mogą wyspecjalizowane w tym firmy doradcze i konsultingowe.

Dotacje dla firm

Jesteśmy właśnie w trakcie dysponowania środkami z budżetu unijnego na lata 2014-2020

Autor zdjęcia: Images_of_Money

Tradycyjnie już, na największy wachlarz wsparcia mogą liczyć firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To bowiem właśnie dla nich zostały przewidziane środki, zwłaszcza w Programach Regionalnych, innych dla poszczególnych województw. Dotacje dla firm (o których także tutaj: http://www.strategor.pl/) z sektora wyżej wspomnianych firm przyznawane są również z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Czy tylko dotacje?

W obecnie funkcjonującym budżecie, przewidzianym do 2020 roku, szerzej wykorzystywane jest jednak wsparcie poza dotacyjne. Realizowane jest ono przede wszystkim przez różnego rodzaju:

  • poręczenia,
  • kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach,
  • i pożyczki (udzielane przez pośredników finansowych – na przykład banki, a także fundusze pożyczkowe i poręczeniowe).

Tym, co odróżnia taką formę wsparcia od tego, co można uzyskać w ofercie komercyjnej, to zdecydowanie korzystniejsze warunki, na których udzielane jest dofinansowanie. jest to więc przede wszystkim dużo niższe oprocentowanie i łatwiejsza do uzyskania zdolność kredytowa, także na obarczone sporym ryzykiem prace badawczo-rozwojowe, na które z natury banki niechętnie udzielają pożyczek i kredytów.

Comments are closed.