Ile można dostać z dotacji?

Pozyskiwanie funduszy unijnych z pewnością jest opłacalne dla wszystkich beneficjentów (więcej: http://www.strategor.pl/). Kwoty możliwych do uzyskania dotacji są w praktyce bardzo różne. Tak naprawdę to przedsiębiorcy sami mogą zdecydować, o jakie środki się ubiegać. Maksymalna i minimalna dotacja przeznaczona na rozwój firmy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (w skrócie RPO)  jest zróżnicowana i w zasadzie w każdym z województw na terenie naszego kraju kształtuje się na innym poziomie.

Kwoty

Dotacje na start, czyli pieniądze możliwe do uzyskania na dopiero tworzony biznes rozdysponowywane w ramach projektów 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota wsparcia z tych środków to 40 tysięcy złotych. Z kolei dotacje przyznawane w ramach działania 8.1, czyli środki przeznaczone na rozwój e-usług to maksymalnie kwota 560 tysięcy złotych.

Musimy zdawać sobie również sprawę z tego, że wysokość dotacji uzależniona jest też od wielkości firmy, gdzie mikro i małe przedsiębiorstwa są zwykle uprzywilejowane i liczyć mogą na wyższy poziom dofinansowania niż przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające większą liczbę pracowników.

Comments are closed.