Jak pozyskać fundusze unijne?

Pozyskiwanie funduszy unijnych to realna szansa na zrealizowanie wielu istotnych z punktu widzenia nas wszystkich przedsięwzięć. W zależności od Programu Operacyjnego, środki te mogą być, bowiem przeznaczone na:

  • rozwój infrastruktury,
  • kulturę,
  • oświatę,
  • rozwój nauki,
  • innowacje technologiczne,
  • i inne, istotne obszary.

Procedura przyznawania pieniędzy z funduszy unijnych

Każdorazowo, niezależnie od tego, z jakiego Programu zamierzamy skorzystać, konieczne jest opracowanie i złożenie w odpowiednich organach wniosku konkursowego. Wymagania, które stawiane są wnioskom bywają różne. Zanim, więc przystąpimy do ich opracowywania, warto zapoznać się z regulaminem i zadbać o to, by spełnić wszystkie stawiane w nim wymagania.

Czy łatwo jest napisać wniosek?

Niestety, mimo wytycznych dotyczących poszczególnych Programów, opracowanie wniosku umożliwiającego pozyskiwanie funduszy unijnych w praktyce wcale nie jest takie proste (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/) . Wystarczy, bowiem z pozoru zupełnie nieistotny błąd by nasze szanse na uzyskanie dotacji zostały zaprzepaszczone.

Z tego właśnie względu, korzystniej jest wspierać się specjalistami, doświadczonymi w ich opracowywaniu. Znaleźć ich można najczęściej w firmach doradczych i konsultingowych. Będąc na bieżąco z informacjami dotyczącymi dotacji u funduszy unijnych, są oni w stanie nie tylko pomóc opracować wniosek, ale również wskazać różne inne, ciekawe rozwiązania w tym zakresie. Dodatkowo, zdarzyć się może, że mimo tego, że początkowo zamierzaliśmy aplikować o przyznanie środków z danego Programu, to finalnie zdecydujemy się na to by brać udział w innym.

Comments are closed.