Pomysł jest… ale skąd znaleźć środki na jego realizację?

Ciężko w obecnych czasach cokolwiek zrealizować nie posiadając odpowiedniego zaplecza finansowego, zwłaszcza jeśli dotyczy to poważnych inwestycji. Nieocenioną pod tym względem pomocą są wszelkiego rodzaju dotacje i pożyczki. W praktyce jednak pozyskiwanie funduszy unijnych nie jest wcale takie proste, nic więc dziwnego, że w działaniach tych wyspecjalizowały się różne firmy, które posiadając odpowiednie rozeznanie i doświadczenie oferują swoim klientom taką pomoc (więcej: http://www.strategor.pl/).

Czy łatwo jest pozyskać fundusze unijne?

Ciężko w obecnych czasach cokolwiek zrealizować nie posiadając odpowiedniego zaplecza finansowego, zwłaszcza jeśli dotyczy to poważnych inwestycji

Autor zdjęcia: juhansonin

Osobom, które nie starały się o pozyskanie funduszy unijnych wydawać się może to całkiem proste – wystarczy w końcu napisać tylko odpowiedni wniosek i załączyć wymaganą dokumentację. Tyle w teorii… w praktyce bowiem to bardzo skomplikowany i żmudny proces, przez który przejść bez wsparcia z zewnątrz potrafią naprawdę nieliczni.

Przede wszystkim należy mieć dobre rozeznanie kiedy i jakie konkursy są w ogóle organizowane. Ponad to należy znaleźć ten, pod który podpiąć można naszą inwestycję. Gdy wiemy już skąd można pozyskać środki, należy uważnie wczytać się w regulamin. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów jest bowiem równoznaczne z odrzuceniem wniosku już na wstępnym etapie, co w praktyce przekreśla nasze szanse na pozyskanie jakichkolwiek środków unijnych. Pamiętać musimy również o dołączeniu odpowiednich dokumentów, bez których nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony. Słowem – sporo tak zwanej papierologii, w przygotowaniu i opracowaniu której z pewnością przydaje się pomoc fachowców!

Comments are closed.