Rozwój firmy dzięki dotacjom unijnym

Przedsiębiorcy w Polsce bardzo aktywne zabiegają o pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej w tym temacie: http://www.strategor.pl/). Środki unijne w znaczący sposób wpływają, bowiem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i umożliwiają im dalszy rozwój, wraz z ekspansją na rynki, które wcześniej były dla nich nieosiągalne. Aby móc jednak uzyskać środki pomocowe, konieczne jest spełnienie szeregu warunków i kryteriów narzuconych przez konkretny program operacyjny, w ramach, którego zamierzamy ubiegać się o przyznanie dotacji.

Walka o dotacje

Przedsiębiorcy w Polsce bardzo aktywne zabiegają o pozyskiwanie funduszy unijnych

Autor zdjęcia: Kārlis Dambrāns

Wielu przedsiębiorców zniechęca zawiłość procedur i formalności związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych, tymczasem zdawać sobie należy jednak sprawę z tego, że spełnienie tych wymagań jest tak naprawdę początkiem czasem dość długiej i żmudnej drogi po dotacje. Jednak, mimo wielu trudności, z jakimi niewątpliwie spotkają się przedsiębiorcy ubiegający się o takie źródło finansowania swoich projektów, warto podjąć te trudy, bowiem efekt końcowy wart jest pokonania wszelkich trudności.

Comments are closed.