Warto zawalczyć o dotację unijną

Aby móc ubiegać się o dotacje unijne Poznań, konieczne jest przede wszystkim sprecyzowanie tego, na co i z jakiego Programu, a dalej Działania, chcemy środki te pozyskać. Gdy mamy już określone tą kwestię, warto zastanowić się jaki sposób zamierzamy się do tego zabrać. Możliwości jest kilka. Można starać się pozyskać fundusze unijne na własną rękę, można również zlecić to zadanie wykwalifikowanym specjalistom. Bez problemu można ich znaleźć w każdym większym mieście, a już zwłaszcza w Internecie. Decydując się jednak na nawiązanie współpracy z określoną osobą, czy tez firmą, warto zrobić mały rekonesans, by mieć pewność, że rzeczywiście jest to dobry wybór. Co będzie na to wskazywało? Przede wszystkim ilość pozyskanych dotacji. Naturalnie, im lepsze wyniki tym większa szansa również na to, że także i nasz wyścig o dotacje zwieńczony zostanie sukcesem.

Jak się przygotować?

Aby móc ubiegać się o dotacje unijne Poznań, konieczne jest przede wszystkim sprecyzowanie tego, na co i z jakiego Programu, a dalej Działania, chcemy środki te pozyskać

Autor zdjęcia: Wolfgang Baumbast

Po dokonaniu wyboru konkretnego Działania w obrębie określonego Programu Pomocowego (więcej: http://www.parp.gov.pl/programy-pomocowe), koniecznym jest to, by znaleźć instytucję, która odpowiada za przeprowadzenie danego konkursu. Jeśli decydujemy się na to, by samodzielnie opracowywać i składać wniosek, trzeba zadać sobie trud, by zagłębić się w regulamin i mieć pełne rozeznanie w tym, jakie są terminy naboru wniosków i jakie warunki należy spełnić, by móc o fundusze te się ubiegać.

Instytucje, które odpowiedzialne są za nabory wniosków, na swoich stronach internetowych zamieszczają szczegółowe instrukcje, z których można się dowiedzieć, w jaki sposób wniosek taki należy wypełnić. Pamiętać należy przy tym o dość istotnej kwestii – wniosek o dotacje unijne musi być przygotowany i złożony w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej (dodatkowe informacje dostępne pod linkiem: http://www.strategor.pl/).

Jeśli uda nam się spełnić wszystkie kryteria formalne, nasz projekt zostaje poddany wnikliwej analizie i ocenie merytorycznej, za przeprowadzenie której odpowiedzialna jest Komisja Kwalifikacyjna. W pierwszy kroku sprawdzana jest tu treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele, które zostały wskazane w Programie w ramach, którego rozdysponowywane są środki. Na dalszym etapie następuje ocena wykonalności projektu na realizację, którego chce się zdobyć środki (bada się czy jako potencjalny beneficjent jesteśmy w stanie w pełni zrealizować planowaną przez nas inwestycję). Ostatni etap weryfikacji takiego projektu polega na zbadaniu zgodności złożonego wniosku z założonymi w Programie wytycznymi i wymogami od strony merytorycznej.

Comments are closed.